Vacation rentals på Gran Canaria

År 2015 infördes en ny lag på Kanarieöarna som reglerar korttidsuthyrningen av hus och lägenheter utanför turistzonerna. Kortfattat innebär den nya regleringen att fler bostäder har blivit tillgängliga som vacation rentals utanför turistzonerna och att det blivit tydligare vilka rättigheter och skyldigheter som tillkommer uthyrare och hyresgäster.

Var gäller den nya lagen?

vacation-rentalsDen nya lagen gäller för samtliga öar, inklusive Gran Canaria. De nya reglerna omfattar inte områden som ligger i de fastslagna turistzonerna, utan riktar in sig på övriga delarna av öarna. Det finns till exempel natursköna bergiga områden som inte räknas som turistzoner och där det tidigare har varit svårt att hitta lämpliga bostäder att hyra på kort tid eftersom det varit oklart för bostadsägarna – både inhemska och utländska – vad som egentligen gäller rent juridiskt.

Ligger en bostad i en turistzon gäller samma regler som tidigare, vilket innebär att det inte är tillåtet med korttidsuthyrning. Vad som räknas som kort tid är fortfarande en smula oklart, i vissa fall verkar det räcka med att uthyrningen omfattar längre tid än tre månader, medan de i andra fall krävs en uthyrningsperiod på minst ett halvår för att det ska vara lagligt. Vill man hyra en bostad (ej hotellrum eller liknande) på Kanarieöarna för en kortare period än ett halvår och bostaden ligger i en turistzon bör man därför kolla upp vad som gäller för just det området så att man inte drabbas om uthyraren hamnar i juridiska problem.

Vad innebär den nya lagen?

Den nya regleringen innebär inte att bostäder utanför turistzonerna kan hyras ut hur som helst. Lagen anger tydligt att hus och lägenheter utanför turistzonerna endast får marknadsföras som semesterbostäder om detta inte strider mot reglerna för byggnaden. Detta innebär till exempel att den som har en lägenhet i ett lägenhetskomplex måste följa de regler som gäller för lägenhetskomplexet. Anger reglerna till exempel att det är förbjudet att hyra ut i andra hand, att man inte får hyra ut på kort tid eller att man inte får hyra ut till personer som inte är folkbokförda på ön gäller alltså dessa regler och man kan inte använda sig av den nya lagen för att åsidosätta dem.

Den nya lagen kräver också att den som vill börja marknadsföra och hyra ut sin bostad som korttidsboende måste registrera detta i förväg hos de lokala myndigheterna (Cabildo). I samband med registreringen förbinder man sig att följa vissa regler och man tar på sig ett juridiskt ansvar för verksamheten.

Ökat skydd för den som hyr en semesterbostad

Artikel 7 i den nya lagen lades till i syfte att ge den som hyr korttidsboende på Kanarieöarna ett ökat skydd. Artikel 7 fastslår bland annat uthyraren i sin marknadsföring måste förse hyresgästen med tillräckligt med information rörande bostadens egenskaper, och följa allmänna krav på ärlighet och objektivitet.

En annan del av den nya lagen som är viktig att känna till är Artikel 12. Den handlar om kravet på skriftliga hyreskontrakt, och då särskilt i situationer där hyresgästen anländer utan att något sådant kontrakt har upprättats i förväg. Om ett korrekt skriftligt kontrakt inte har upprättats innan hyrestidens start ska ett sådant upprättas i form av ett dokument som skrivs under av båda parter, och där informationen anges på både spanska och engelska. Exempel på information som måste ingå i detta dokument är hur mycket hyresgästen ska betala uthyraren och hur många personer som maximalt får bo i bostaden. Alla belopp ska anges inklusive moms (VAT / IGIC). Som hyresgäst har man alltså med stöd av Artikel 12 rätt att ställa krav på att få ett utförligt skriftligt hyreskontrakt som omfattar all den information som krävs i enlighet med Artikel 12.